Klachtenregeling

De therapeuten van Triggerpointtherapie Nederland streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Zij doen dan ook hun uiterste best om uw behandeltraject naar tevredenheid te laten verlopen. Indien u toch ontevreden bent, heeft u de beschikking over een klachtenprocedure.

Beschrijving klachtenprocedure

In eerste instantie meldt de cliënt de klacht bij de therapeut. Dit kan mondeling of schriftelijk. De zorgverlener dient binnen 6 weken een klacht in behandeling te nemen. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer er in een gesprek tussen cliënt en therapeut geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kunt u als cliënt terecht bij een onafhankelijke instantie. Neem voor meer informatie en begeleiding contact op met de klachten en geschillen commissie van het KNGF

> Terug naar Tarieven en vergoeding

Meteen een afspraak maken voor triggerpointtherapie in Utrecht, Wageningen of Culemborg?

Neem
contact op