aangezichtspijn

Wat is aangezichtspijn?

Aangezichtspijn is een pijnaandoening waarbij hevige pijnscheuten worden gevoeld in de wang, kaak of het voorhoofd. Mensen die lijden aan deze pijn zeggen vaak dat het één van de ergste pijnen is die ze ooit hebben gevoeld. De pijnscheuten kunnen plotseling ontstaan, of worden getriggerd door aanraking van de huid, kauwen, slikken, praten of kou.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen typische en a-typische aangezichtspijn. Typische aangezichtspijn (ofwel trigeminale neuralgie) wordt veroorzaakt door compressie van een zenuw (de n. trigeminus) vlak na het uittreden uit de hersenstam. Deze compressie vindt meestal plaats door een bloedvat. Zeldzamer is compressie van de zenuw door een ader of tumor.
Men spreekt van a-typische aangezichtspijn wanneer compressie van de n. trigemenus is uitgesloten. De oorzaak van de aangezichtspijn moet dan ergens anders worden gezocht (infecties in het gebit, kaakproblemen, keel-, neus- of oor problemen, myofasciale triggerpoints in het hoofd of de nek etc).

Anatomie

De n. trigeminus (of drieling zenuw) verzorgt het gevoel in het gezicht. Het is nummer 5 van de 12 hersenzenuwen. Deze zenuw ontspringt uit de hersenstam en loopt naar de schedelbasis waar zich een zenuwknoop bevindt (ganglion van Gasser) Hier verdeelt de zenuw zich in 3 takken (vandaar de naam trigeminus). De eerste tak verzorgt het gevoel van het voorhoofd en de ogen. De tweede tak verzorgt de wang, de neus, en ook inwendig de bovenkaak, het bovengebit en de neusbijholten. De derde tak is verantwoordelijk voor het gevoel in de onderkaak, het ondergebit, de tong en de kin. De derde tak bevat behalve de zenuwvezels die het gevoel overbrengen, ook motorische zenuwvezels voor het bewegen van de kauwspieren..

Wat zijn de symptomen van aangezichtspijn?

Typische aangezichtspijn wordt gekenmerkt door:

 • Pijn aan één kant van het gezicht
 • Hevige pijnscheuten in de keel, de wang en/of het voorhoofd. Deze pijnen houden enkele minuten aan en kunnen meerdere malen per dag voorkomen
 • Na een aanval verdwijnt de pijn meestal volledig
 • De aanvallen treden zelden ’s nachts op
 • Acute verergering van de pijn door bepaalde triggers (aanraking van de huid in het gezicht, kou, kauwen, scheren, praten)
 • In het beginstadium van de klachten acute verlichting na het innemen van Tegretol® (Carbamazepine) (helpt bij 75% van de patiënten)
 • Het gevoel in de gebieden waar de pijnscheuten gelokaliseerd zijn is meestal normaal

Wat is de oorzaak van aangezichtspijn?

Compressie van de n. trigemenus door een bloedvat is de meest voorkomende oorzaak van typische aangezichtspijn. Door het kloppen van het bloedvat tegen de zenuw worden veranderingen teweeggebracht in de zenuwvezels. Hierdoor is de zenuw abnormaal gevoelig geworden en kunnen reeds geringe prikkels uit het gezicht heftige pijnscheuten veroorzaken.
Aangezichtspijn komt vooral voor bij mannen boven de vijftig. De oorzaak blijft vaak onduidelijk. Bij mensen jonger dan vijftig jaar kunnen de klachten ontstaan door Multiple Sclerose. Soms ontstaat de pijn door druk van een abnormaal verwijd bloedvat (aneurysma) of van een tumor op de zenuwwortel van de n. trigeminus.

Waarmee kan aangezichtspijn worden behandeld?

Typische aangezichtspijn kan worden behandeld met medicijnen (anti-depressiva en anti-epileptica) en door middel van een operatie waarbij decompressie van de zenuw plaats vindt (operatie volgens Jannetta) of de pijngeleidingvan de zenuw wordt verminderd (operatie volgens Sweet, Gamma Knife behandeling).
Soms stoppen de aanvallen spontaan, in andere gevallen worden ze frequenter of blijven ze maanden of jaren onveranderd. Behandeling vermindert de klachten meestal aanzienlijk.
De behandeling van a-typische aangezichtspijn is afhankelijk van de oorzaak. Een bezoek aan een kaakfysiotherapeut, fysiotherapeut met kennis van triggerpoints, kno-arts of tandarts kan wenselijk zijn.

Het verband tussen aangezichtspijn en triggerpoints

Aangezichtspijn afkomstig van triggerpoints kan makkelijk over het hoofd worden gezien, wanneer de behandelaar onvoldoende kennis van triggerpoints heeft. De kans dat triggerpoints een rol spelen bij uw aangezichtspijn neemt toe wanneer:

 • Uw pijn niet wordt gekarakteriseerd door hevige pijnscheuten, maar door een meer diepe, zeurende pijn
 • Uw klachten niet acuut toenemen door aanraking van de huid of koude
 • Uw klachten niet acuut verergeren, maar langzamerhand toenemen na een belastende bezigheid (het lang zitten in een bepaalde houding of eten)
 • Uw klachten verergeren bij stress
 • Uw klachten niet verminderen door medicijngebruik

Aangezichtspijn die wordt veroorzaakt door compressie door een bloedvat kan niet worden gediagnosticeerd met beeldvormende apparatuur. De arts kan dan ook alleen op uw verhaal afgaan, bij het stellen van een diagnose. Een arts die niet voldoende bekend is met triggerpoints, kan deze oorzaak van aangezichtspijn over het hoofd zien en een verkeerde diagnose stellen.

Hieronder staan plaatjes van triggerpoints die pijn in het aangezicht kunnen veroorzaken.

Kaakpijn door triggerpoints in de Masseter spier
Kaakpijn door triggerpoints in de Masseter spier

Indien u vermoed dat de pijn in uw gezicht veroorzaakt zou kunnen worden door triggerpoints, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen voor informatie of het maken van een afspraak voor behandeling.

Klik hier om een andere pijn lokatie te kiezen.

Meteen een afspraak maken voor triggerpointtherapie in Utrecht, Wageningen of Culemborg?

Neem
contact op